Aktualności

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

21-06-2018
Termin składania ofert

17-07-2018
Numer ogłoszenia

1120141
Status ogłoszenia

Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert

Za pośrednictwem poczty, osobiście pod adresem firmy lub poczty elektronicznej
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@multiredux.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dominik Wojtkiewicz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

697-512-734
Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i wykonanie lekkiej obudowy dachu i stropu płaskiego podwieszanego z płyt warstwowych z
okładzinami metalowymi,
O współczynniku Uc dla przegrody 0,20 (W/m2K)
obmiar = 133 m2 – strop
1252 m2 – dach
Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane
Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: WOJCIECHÓW
Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poprawa parametrów cieplnych budynków
Przedmiot zamówienia

Dostawa i wykonanie lekkiej obudowy dachu i stropu płaskiego podwieszanego z płyt warstwowych z
okładzinami metalowymi,
O współczynniku Uc dla przegrody 0,20 (W/m2K)
obmiar = 133 m2 strop
dach – 1252 m2
Kod CPV

45261000-4
Nazwa kodu CPV

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie w III kwartale 2018 roku. Termin realizacji trzy miesiące.
Załączniki

Brak załączników
Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień
Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Punktując złożone oferty pod kątem ceny stosuje się wzór:
Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt
Gdzie:
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n

Wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów
Wykluczenia

Obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych. Wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub
kapitałowo
Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

DOMINIK WOJTKIEWICZ MULTIREDUX
Adres

24-204 Wojciechów-Kolonia Piąta

lubelskie , lubelski

Numer telefonu

697512734
Fax

0
NIP

7122224419
Tytuł projektu

Zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa MULTIREDUX DOMINIK WOJTKIEWICZ
Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0083/17-00