• Home
  • Home
  • Home

Rury osłonowe

Główny kierunek zastosowania rur osłonowych to budownictwo telekomunikacyjne i energetyczne. W ofercie znajdują się rury osłonowe do kabli światłowodowych telekomunikacyjnych (RHDPE-wp) oraz rury przepustowe, ochronne łączone metodą zgrzewu doczołowego (RHDPE-p) oraz za pomocą złączki dwukielichowej (RHDPE-pz).

Rury nawodnieniowe

Przeznaczone do budowy systemów nawodnieniowych na polach uprawnych i w ogrodach. Produkowane są z materiałów LDPE i HDPE. Rury do prowadzanie na powierzchni ziemi posiadają stabilizator UV wydłużający czas użytkowania chroniąc tworzywo przed degradacją słoneczną.

Rury do instalacji sanitarnych

Produkowane w oparciu o normę PN-EN 12201 – 2. Przeznaczone do dystrybucji wody pitnej w budownictwie wodociągowym.